Choose language:

Tunturi-kuntolaitteen omistajan takuu

TAKUUEHDOT

Kuluttajalla on sovellettavan kulutustavaroiden kauppaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaiset lailliset oikeudet eikä takuulla rajoiteta näitä oikeuksia. Tunturi-jälleenmyyjä antaa ostamallesi uudelle kuntolaitteelle Accell Fitness Division B.V: n myöntämän valmistajan takuun. Takuu koskee takuuaikana ilmeneviä materiaalista tai työstä johtuvia valmistusvirheitä. Tunturi-jälleenmyyjä valintansa mukaan joko korjaa tai korvaa virheellisen osan tai laitteen jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Omistajan Takuu on voimassa vain, mikäli laitetta käytetään Accell Fitness Division B.V:n kyseiselle laitteelle sallimassa käyttöympäristössä. Kunkin laitteen sallittu käyttöympäristö mainitaan laitteen käyttöohjeessa. Accell Fitness Division B.V. on määritellyt kaksi käyttöympäristöä:

1. KOTI: laite on vain laitteen hankkineen perheen jäsenten käytössä.

2. YHTEISÖKÄYTTÖ: Yhteisökäytöllä tässä tapauksessa tarkoitetaan käyttöä, joka on muuten verrattavissa yksityiseen kotikäyttöön, mutta tuotteen omistaa yritys tai yhteisö, jossa laitteilla on rajattu sekä valvottu käyttäjäkunta, esim. testauskäytössä yrityksissä, yritysten pienimuotoisissa omissa henkilökunnan kuntosaleissa, hotelleissa, oppilaitoksissa, taloyhtiöissä jne.Perusteena laitteen luokittelusta yhteisökäyttölaitteisiin pidetään alle viiden tunnin käyttöä vuorokaudessa. Jos laitteen käyttö ylittää em. päivittäisen käyttömäärän, luokitellaan tuote kuuluvaksi kuntosalikäyttöön.

On myös huomioitava, että valmistajan takuuehdot saattavat vaihdella eri markkina-alueilla (eri maissa). Tästä syystä tuotteeseen liittyvät takuuehdot kannattaa aina selvittää paikallisen myyjän kanssa vielä erikseen.

Takuuaika alkaa siitä päivämäärästä, jolloin alkuperäinen ostaja on laitteen hankkinut. Mahdolliset takuukorjaukset eivät pidennä laitteelle määriteltyä takuuaikaa. Kotikäytössä laitteen rekisteröinti antaa laitteessa oleville elektronisille osille ja osille, joille takuuehdoissa ei ole määritelty erikseen muuta takuuaikaa, 12 kuukauden henkilökohtaisen lisätakuun normaaliin laitteen perustakuuseen sille henkilölle, joka rekisteröitymisen on suorittanut. Takuu ei siirry käytetyn laitteen kaupassa seuraavalle ostajalle. Rekisteröityminen on suoritettava 14 päivän sisällä laitteen ostopäivästä.

TAKUUN RAJOITUKSET

Takuu kattaa työstä ja materiaalista johtuvat virheet kuntolaitteessa, joka on alkuperäisessä kokoonpanossaan. Takuu koskee vain virheitä, jotka ilmenevät normaalissa ja laitteen mukana tulleen ohjekirjan mukaisessa käytössä edellyttäen, että Tunturin asennus-, huolto- ja käyttöohjeita on noudatettu. Accell Fitness Division B.V. ja Tunturijälleenmyyjät eivät vastaa virheistä, jotka aiheutuvat heidän vaikut usmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista seikoista. Takuu on voimassa vain niissä maissa, joissa Tunturilla on valtuutettu maahantuoja.

Takuu ei koske sellaisia kuntolaitteita tai osia, joita on muutettu ilman Accell Fitness Division B.V.:n suostumusta. Takuu ei koske virheitä, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta, virheellisestä käytöstä, käytöstä olosuhteissa, joihin kuntolaitetta ei ole tarkoitettu, korroosiosta tai lastaus- tai kuljetusvahingoista. Takuu ei koske käyttöääniä, jotka eivät olennaisesti haittaa laitteen käyttöä, eivätkä johdu laitteessa olevasta virheestä.

Takuu ei myöskään sisällä kunnossapitotoimenpite itä, kuten puhdistusta, voitelua tai osien normaalia tarkistamista, eikä sellaisia asennustoimenpiteitä, jotka asiakas voi suorittaa itse ja jotka eivät edellytä erityistä kuntolaitteen purkamista / kokoamista. Tällaisia toimenpiteitä ovat esim. mittareiden, polkimien tai muiden vastaavien yksinkertaisten osien vaihdot. Muun kuin valtuutetun Tunturiedustajan suorittamia takuukorjauksia ei korvata.

Laitteen käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa takuun raukeamisen.

VIRHEILMOITUS

Virheilmoituksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

1. Virheellisen laitteen sarjanumero.

2. Päivämäärä, jolloin laite on toimitettu alkuperäiselle ostajalle.

3. Tieto laitteen sijaintipaikasta ja käyttöympäristöstä (koti, yhteisö, sali).

4. Virheen/vian tarkka kuvaus.

  • Laitteen ostokuitti on aina takuuasioiden käsittelyn edellytyksenä: säilytä kuitti ostostasi huolellisesti. Huomaa, että kotikäytön pidennetyn takuun edellytyksenä on laitteen rekisteröinti.
  • Säilytä tosite laitteen rekisteröinnistä huolellisesti; tosite helpottaa takuuasioiden hoitoa.

TAKUUN KATTAVUUS

Missään olosuhteissa Accell Fitness Division B.V. tai Tunturijälleenmyyjä ei vastaa ostajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten käyttöhyödyn tai tulojen menetyksestä taikka muista taloudellisista seurausvahingoista.

TUOTTEEN KORJAAMINEN TAI KORVAAMINEN

Jatkuvasta laaduntarkkailusta huolimatta laitteessa saattaa esiintyä yksittäisistä komponenteista johtuvia yksilövikoja tai toimintahäiriöitä. Koko laitteen toimittaminen korjattavaksi on kuitenkin monesti turhaa, koska vika on useimmiten korjattavissa virheellisen osan vaihdolla. Takuuta koskevat tiedustelut Sinun tulee mieluiten tehdä omalle Tunturi-myyjällesi.

TYÖKULUT:

Jos syntyy epäselvyyttä takuutöiden kustannusten jakamisesta ja korvaamisesta, selvitä asia paikallisen myyjän kanssa.

TUOTEREKISTERÖINTI

Me Tunturilla haluamme kehittää tuotteitamme ja palvelujamme jatkuvasti asiakkaidemme tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Siksi pyydämme Sinua rekisteröimään kuntolaitteesi ensi tilassa, mieluiten 14 päivän kuluttua laitteen hankinnasta. Rekisteröimällä kuntolaitteesi varmistat, että voimme palvella Sinua mahdollisimman tehokkaasti.

TÄRKEÄÄ

1. Laitteesi sarjanumeron sijainnin näet laitteen käyttöohjeen kannesta. Sarjanumero muodostuu 11 merkistä, esimerkiksi 9A9A-01234H.

2. Rekisteröityä saa vain yksi henkilö.

3. Rekisteröintisi tallentuu Tunturin ylläpitämään tietokantaan. Suosittelemme kuitenkin, että tulostat täyttämäsi rekisteröintilomakkeen itsellesi: lomakkeesta löydät tarvittaessa nopeasti laitettasi koskevia tietoja, joita tarvitset takuutapauksissa.

« Takaisin