Choose language:

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä
Accell Fitness Division B.V.
Varusmestarintie 26, PL 750
20361 TURKU

Rekisterin nimi
Tunturi-kuntolaitteiden asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Laiterekisteröintilomakkeella ilmoittamasi tiedot talletetaan Tunturi-kuntolaitteiden asiakasrekisteriin. Rekisteriin talletetaan laiterekisteröintilomakkeella ilmoittamasi tiedot, joita käytetään asiakaspalvelu- ja markkinointiviestintään sekä tekniseen tukeen.

Tunturi ei julkista rekisteröintitietoja mihinkään tarkoitukseen. Tunturi pidättää oikeuden ottaa asiakkaaseen yhteyttä joko suoraan tai Tunturia edustavan yrityksen kautta esim. laiteongelmien ratkaisemiseksi, teknisten seikkojen etukäteistiedottamiseksi sekä tuotepäivitysten julkaisemiseksi. Rekisteröinti antaa Accell Fitness Division B.V.:lle oikeuden rekisteröintitietojen tallentamiseen ja käyttöön.

Rekisterin sisältämät tiedot
Asiakasrekisteriin talletetaan ainoastaan henkilö- ja laitetiedot. Muut tiedot tallentuvat erilliseen tietokantaan siten, ettei niitä voi yhdistää vastaajan henkilötietoihin.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ainoastaan laiterekisteröintipalautteen kautta. Rekisterin tietoja ei päivitetä muista tietolähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakaspalvelun edistämiseksi Tunturi luovuttaa rekisteröityneiden henkilöiden henkilötietoja säännöllisesti kyseisen maan Tunturi-maahantuojalle. Suomessa tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa valtuutetuille Tunturi-kuntolaitehuoltopisteille.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi tietyt, ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Accell Fitness Division B.V.
Varusmestarintie 26, PL 750
20361 TURKU

Tietosuojaseloste
Tunturi on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta. Verkkosivujemme käyttö ei edellytä erillistä rekisteröintiä. Sivujen käytön tilastoseuranta ei sisällä henkilötietojen keräämistä. Tunturin sivuston selailu ei edellytä cookie-tekniikoiden käyttöä. Tilastotietoja hyödynnämme Internet-palvelumme kehitystyössä.

« Takaisin